MODAFİNİL ETKİN MADDELİ İLAÇLARIN NORMAL REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN KONTROLE TABİ İLAÇLAR KAPSAMINA ALINMASI HK.

Makale Tarihi: 30.1.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun resmi internet sayfasından yayımlanan duyuru ile,