Makale Tarihi: 10.12.2018
Görüntülenme: 1098

Odamızdan Önemli Hukuk Zaferi

Odamız Hukuk Müşavirliğini yapmakta olan Çolakoğlu Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağı Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU, Ecz..... adına açmış oldukları 120.168,40 TL lik cezai şart davasında, İlk derece mahkemesi davanın reddine karar vermiş olmakla birlikte Çolakoğlu Hukuk Bürosu tarafından Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmuş ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi SGK tarafından meslektaşımıza uygulanan 120.168,40 TL lik cezai şartı iptal etmiş ve kesinti tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte iadesine dair davasını kabul ederek davayı eczacımız lehine karara bağlamıştır.

Bugüne kadar bölgemizde kazanılmış en yüksek kesinti davası olmasının yanı sıra gerekçesi göz önüne alındığında meslektaşlarımız açısından bilinmesi gereken zaruri bu davayı ve kararı özetleyecek olursak;

Dava Konusu, içeriği itibariyle sahte olduğu tespit edilen fakat sahteciliğin eczacı dışındaki 3. Kişilerce yapıldığı anlaşılan e-reçeteli ilacı Eczane, Protokol hükümleri gereği karşılamış olmasına rağmen, SGK içerik itibariyle sahte reçeteyi karşılayan eczacıya 2012 yılı Protokolünün (19.09.2013 tarihli 2013/1 ek protokolü ile değişik) 5.3.5 maddesindeki “hasta veya yakınına teslim edilmeyen” ilaç nedeniyle 24.153,68TL reçete bedeli ve reçete bedelinin 5 katı 120.168,40TL cezai şart kesintisi yapılmasına karar vermiştir.

Bunun üzerine Odamız Hukuk Müşaviri Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU'na başvuran meslektaşımız hukuki mücadeleyi başlatmış, ilk derece mahkemesi davanın reddine karar vermiş, Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU'nun kararın yanlış olduğu yönündeki istinaf başvurusu Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesince kabul edilmiş ve cezai şartın iptaline karar verilmiştir.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi gerekçeli kararda kısaca; 2012 yılı Protokolünün (19.09.2013 tarihli 2013/1 ek protokolü ile değişik) 5.3.5 maddesindeki “hasta veya yakınına teslim edilmeyen” ibaresi 2016 yılı Protokolünün 5.3.2 ve 5.3.5 maddelerinde “reçete sahibine ya da ilacı alana” teslimi şeklinde değiştirilmiş olması nedeniyle, e-reçetelerin karşılanması hususundaki Protokol maddelerine uyulması halinde ilaç teslimi sağlanmış kabul edilecektir. Yani ilacı hasta yakını değil, 3. Bir kişi almış olsa dahi ilaç teslimi sağlanmış kabul edilecektir.

Kısaca eczacılar protokol hükümlerine uyarak ilacı teslim etmişse; hasta, hasta yakını ya da 3. Kişilerin “biz ilacı almadık” şeklindeki şikayetlerine dayanarak SGK cezai şart uygulayamayacaktır.

Eczacımızı göstermiş olduğu cesaret ve kararlılık için tebrik ediyor, Odamız Hukuk Müşaviri Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU'nu gayretli çalışmalarından ötürü kutluyorum.

Ecz. Mehmet ERTEKİN

Antalya Eczacı Odası Başkanı