Makale Tarihi: 2.01.2018
Görüntülenme: 1387

Organ Nakli Reçeteleri Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan Protokolün 3.7 maddesi gereği, 2 Nisan 2012 tarihinden itibaren organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na C grubu adı altında fatura edilmeye başlanmıştı.

Bu maddenin yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali için odamız aleyhine çeşitli davalar açılmıştı. Bu dava süreçlerinde 04.08.2013 tarihinde dağıtım durdurulmuş, 08.01.2015 - 13.05.2015 tarihleri arasında tekrar dağıtım olmuş fakat bu tarihten sonra Antalya 3. İdare Mahkemesinin dosyayı Danıştaya geri göndermesi sonucu maddenin yürütümü tekrar durdurulmuştu.Temyiz edilen davada T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri, 2017/1235 sayılı kararı ile, protokol maddesinin uygulanmasına devam edilmesi yönünde nihai olarak yeniden karar vermiştir.

Bu itibarla 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren, limit olmadan karşılanan “Organ Nakli Sonrasında Kullanılan İlaçlara Ait Reçete Grubu “ reçetelerinde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yeniden üst kota uygulanmaya başlanacaktır. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için reçetelerin karşılanması sırasında kota aşımı yapılmamasına dikkat edilmesi,farmainbox sistemindeki kotalar dahilinde sisteme günlük olarak işlenmesi ve oda onayı alınmak suretiyle fatura paketi içine konularak kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.