Makale Tarihi: 14.05.2015
Görüntülenme: 1110

ORGAN NAKLİ SONRASI KULLANILAN İLAÇLARI İÇEREN REÇETELER HK.

Bilindiği üzere 01.02.2012 Tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokol imzalanmış olup, protokolün 3.7 maddesinin 4 numaralı ekinin 15 numaralı bendinde Sıralı Dağıtım Sistemine tabi reçete grupları belirtilmiştir.

Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 2015/267  Esas Nolu Kararına istinaden; tarafımıza tebliğ tarihinden sonra ki 30 günlük sürenin dolmasına müteakip 13.05.2015 tarihinden itibaren “Organ Nakli Sonrasında Kullanılan İlaçlar” ı içeren reçetelerin limitli ve üst kotalı dağıtımı durdurulmuştur.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.