Makale Tarihi: 25.10.2014
Görüntülenme: 1559

REÇETELERİN FARMAİNBOX'A KAYIT EDİLMESİ HAKKINDA

BİLİNDİĞİ ÜZERE SGK İLAÇ ALIM PROTOKOLÜNÜN EK-4 LİSTESİNDE BULUNAN GRUPLARA AİT REÇETELER FARMAİNBOX PROGRAMINA KAYIT EDİLMEKTE, KAYIT SONUCU OLUŞAN LİSTELERİN ECZACI ODASINA ONAYLATILMASINDAN SONRA KURUMA TESLİMİ YAPILMAKTADIR.

01 EKİM 2014 TARIHİNDE TEB TARAFINDAN YAPILAN DUYURUDA AİDAT VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI BORCU OLAN ÜYELERİMİZİN BORCUNU ÖDEMEMELERİ HALİNDE FARMAİNBOX PROGRAMINAGİREMEYECEKLERİ BELİRTİLMİŞTİ.