Makale Tarihi: 5.04.2014
Görüntülenme: 901

REKABET KURULU' NUN 3.7. SIRALI DAĞITIM SISTEMLERI ILE İLGILI VERDIĞI KARAR HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

Rekabet Kurumu' na bir grup eczacı tarafından yapılan SGK ile TEB arasında 01.02.2012 tarihinde imzalanan " Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ve buna bağlı işlemlerle reçetelerin tek elden dağıtımı ve belirlenen sıra limit dahilinde eczaneler arasında paylaştırılması sağlanarak, mal ve hizmet piyasasında hakim durumun kötüye kullanılması, rekabetin engellenmesi ve bozulması suretiyle 4054 sayılı Kanun' un 4 üncü ve 6 ıncı maddelerinin ihlal edildiği iddiası ile başvuruda bulunulmuş,