Makale Tarihi: 12.11.2020
Görüntülenme: 1476

Renkli Reçete Teslimi Hakkında Dikkat Edilecek Hususlar

Bilindiği üzere Renkli Reçete Sistemi 14 Mart 2017 tarih 2017/1 no'lu genelge kapsamında 17 Mart 2017 tarihinden itibaren kullanıma açılmıştır.

Sistemde yaşanan aksaklık ve belirsizlikler üzerine TİTCK, 14 Mart 2018 tarihinde yeni bir genelge yayımlamış olup yapılacak iş ve işlemlere ilişkin düzenlemeler yeniden oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulumuz yaşanan ve yaşanabilecek sorunlar ile renkli reçeteler ve bunlara ilişkin listelerin teslimatı konuları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Cihaz Şubesi yetkililerinin de bulunduğu bir toplantıya katılmış olup, uygulanmakta olan sistem ile ilgili bir takım düzenlemeler yapılması konusunda mutabakata varmıştır.

Bu çerçevede meslektaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:

1- Karşılanan reçetelerde matbu reçete olması halinde ; Matbu Reçeteler(kağıt reçeteler) ve sistemden alınan liste, eskiden olduğu gibi en geç takip eden ayın 9'u mesai bitimine kadar ilçe sağlık müdürlüklerine ulaştırılacaktır.

2- Karşılanan reçetelerin tamamının elektronik olması durumunda, sistemden PDF formatında alınan dökümün aşağıda e-posta adresleri verilen bağlı olduğunuz ilçe sağlık müdürlüğüne e-posta olarak gönderilmesi yeterli olacaktır.

3- Eczanede o ay için reçete karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın ekte bulunan RENKLİ REÇETE TABLOSU , reçete sayıları bölümleri doldurulup (reçete bulunmaması durumunda (0) sıfır yazılacak) eczanenin bağlı bulunduğu ilçe sağlık müdürlüğüne e-posta ekinde gönderilecektir. Tabloda mutlaka eczane ismi ve GLN numarası bulunacaktır

4- ELEKTRONİK MOR VE TURUNCU REÇETELER;

Renkli reçete sisteminden alınan döküm, PDF formatında ilçe sağlık müdürlüklerine e-posta ile gönderilecektir.

Ayrıca ekte bulunan KAN ÜRÜNÜ REÇETE FORMU doldurulup yine aynı şekilde e-posta olarak gönderilecektir.

Ayrıca ekte bulunan RENKLİ REÇETE TABLOSU doldurulup (reçete bulunmaması halinde sıfır(0) yazılacak)yine aynı şekilde e-posta olarak gönderilecektir.


5- MATBU MOR VE TURUNCU REÇETELER;

Renkli reçete sisteminden alınan aylık döküm matbu reçeteler ekinde ilçe sağlık müdürlüklerine elden teslim edilecektir.

Ayrıca ekte bulunan KAN ÜRÜNÜ REÇETE FORMU doldurulup ilçe sağlık müdürlüklerine e-posta olarak gönderilecektir.

Ayrıca ekte bulunan RENKLİ REÇETE TABLOSU doldurulup (reçete bulunmaması halinde sıfır (0) yazılacak)yine aynı şekilde e-posta olarak gönderilecektir.


6- ELEKTRONİK KIRMIZI VE YEŞİL REÇETELER;

Renkli reçete sisteminden alınan döküm, PDF formatında ilçe sağlık müdürlüklerine e-posta ile gönderilecektir.

Ayrıca ekte bulunan RENKLİ REÇETE TABLOSU doldurulup (reçete bulunmaması halinde sıfır (0) yazılacak)yine aynı şekilde e-posta olarak gönderilecektir.

7- MATBU KIRMIZI VE YEŞİL REÇETELER;

Renkli reçete sisteminden alınan aylık döküm matbu olan reçeteler ekinde ilçe sağlık müdürlüklerine teslim edilecektir.

Ayrıca ekte bulunan RENKLİ REÇETE TABLOSU doldurulup (reçete bulunmaması halinde sıfır (0) yazılacak)yine aynı şekilde e-posta olarak gönderilecektir.

NOT: Renkli Reçete Sisteminden PDF çıktısı almak için, Aylık Liste Yazdır butonu tıklanır > Aylık Reçete Listesi ekranından Reçete Dönemi ve Reçete Rengi seçilerek Yazdır butonu tekrar tıklanır > açılan yazdırma ekranından Değiştir butonu tıklanır, PDF olarak kaydet seçeneği seçilerek işlem tamamlanır.

Aylık Renkli Reçete Tablosu için tıklayınız.

Kan Ürünü Tablosu için tıklayınız.

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ MAİL ADRESLERİ:

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]