Makale Tarihi: 26.05.2014
Görüntülenme: 1450

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HIZMETLERINDE ÇALIŞAN DIĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAIR YÖNETMELIK HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin “Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları” başlıklı maddesinin altında yer alan;