Makale Tarihi: 6.02.2014
Görüntülenme: 1099

SGK DENETİMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-Hasta ve hasta yakınına teslim edilmeyen ilaçlar;

Protokolün 5.3.5 maddesi ;

“5.3.5. Hasta veya hasta yakınına teslim edilmeyen ilaçlara ait reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde ilaç bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak, Kurum tarafından yapılacak soruşturma neticesinde hastaya teslim edilmek üzere hastanın ilaç alım tarihinden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecek sürede ilaçların eczanede bekletildiğinin saptanması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.”

Bu madde kapsamında eczanemizde teslim edilmemiş ilaçlar (buzdolabında muhafaza edilen ilaçlarda dahil olmak üzere) alım tarihinden itibaren 60 günü geçmiş sürelerde bekletilmemelidir. Eczanede bekleyen hastaya teslim edilmemiş  ilaçların bulunduğu poşetin üstünde provizyon çıktısının olması önem arz etmektedir.