SGK SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİNİN UZATILMASI HAKKINDA

Makale Tarihi: 12.2.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Bölge Eczacı Odalarımız ve eczacılarımızdan gelen talepler üzerine Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK İlaç Alım Sözleşmelerinin yenileme sürelerinin ertelenmesi talep edilmiştir.

Talebimize istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayınlanan 10.02.2016 tarihli duyuruda;