Makale Tarihi: 10.08.2012
Görüntülenme: 564

SON SUT DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCE DÜZENLENMİŞ RAPORLARIN DURUMU HAKKINDA


 28 Temmuz 2012 tarih ve 28367 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT’un bazı maddelerinde yapılan düzenlemelere istinaden,