Makale Tarihi: 27.09.2019
Görüntülenme: 948

SUT Değişikliği ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Talepli Danıştay'a Açtığımız Dava Hakkında

Bilindiği üzere 4 Eylül 2019 tarihinde SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğin 16.madde a ve b fıkrası, 26.maddesi, 27.maddesi, 28.madde a fıkrası 3.alt fıkrası, 31.madde 4. fıkrası, 36.madde 1.ve 2. fıkralar ve 39.maddesi hükümlerinin iptali için Danıştay başkanlığına yürütmenin durdurulması talepli dava açılmıştır.

İlgili maddeler SUT'nin 4.2.2-Anti depresanlar ve anti psikotiklerin kullanım ilkeleri, 4.2.25-Pregabalin ve gabapentin etken maddeli ilaçların kullanım ilkeleri, ayrıca SUT'nin 4.2.35a ve 35b maddeleri ve aynı tebliğin 4.2.24 A ve B numaralı maddelerinde Koah ve Astım ilaçları ile ilgili düzenlemeleri içermektedir.

Sağlıkla ilgili bir alanda ekonomik öncelikler birinci sıraya alındığında sorunlar ortaya çıkacak, hastalar bundan olumsuz etkilenecektir. Ayrıca sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, bir ekonomik ve sosyal haktır.

Dava dilekçemiz duyurumuz ekinde bulunmakta olup, meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.

Danıştay dava dilekçemizi görmek için tıklayınız.