Makale Tarihi: 25.07.2012
Görüntülenme: 469

T.C ZİRAAT BANKASI SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENME İŞLEMLERİ HAKKINDA


 


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ ile, Ziraat Bankası A.Ş çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinin 15/01/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmiş olması nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olmayan özel hastane ve merkezler ile angajman/özel doktorlar tarafından düzenlenmiş reçete muhteviyatı ilaçların temin edilmesi ile ilgili olarak eczanelerle yapılacak sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla, T.C Ziraat Bankası A.Ş ile Türk Eczacıları Birliği arasında 21.04.2010 tarihinde bir Protokol imzalanmış ve bu tarih itibariyle yürürlüğe girmişti.