Makale Tarihi: 22.03.2013
Görüntülenme: 886

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATLARI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun İdare Heyetinin Diğer Vazifeleri başlıklı 20’nci maddesinin p bendinde; (Ek Bend:R.G.8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul tarihi:23/02/1995) ” iki yıl içerisinde üyelik vecibelerini yerine getirmeyen eczacıların odaya üyelik kayıtlarını Merkez heyetinin kabulü halinde silmek”şeklinde,