Makale Tarihi: 9.03.2016
Görüntülenme: 1480

Terazi Kalibrasyon Ve Belgelendirme İşlemleri

Bilindiği üzere İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından eczanelerimizde yapılan rutin denetimlerde terazilerin muayene ve kalibrasyon işlemlerinin de tamamlanmış olması; bu konuda yeni terazilerle ilgili faturaların ibraz edilmesi; eski terazilerin ise muayene ve/veya kalibrasyon evraklarının bulundurulması talep edilmektedir.

Ayrıca 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği tartı aletlerinin şubat ayı sonuna kadar muayene ve kalibrasyonlarının yaptırılması, aksi takdirde İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nce idari para cezası uygulanacağı ilgili idare tarafından duyurulmuştur.

Eczanelerde majistral ilaç yapımında kullanılan 2. Sınıf Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin periyodik muayene ve belgelendirme işlemleri konusunda meslektaşlarımızın ellerinde bulunan bu tip tartı aletlerini yerinde muayene ve kalibre ettirebilmeleri konusunda Odamız Yönetim Kurulu ve Antalya ili için tek yetkili firma arasında mutabakat sağlanmıştır.


Söz konusu firma yetkililerince 2. Sınıf Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin muayene ve belgelendirme işlemlerinin yaptırılabilmesi için:

Duyuru ekinde bulunan "TARTI ALETLERİ BEYANI" evrakı çıktısını 2-adet olacak şekilde yazdırıp doldurduktan sonra;

26 Şubat 2016 Cuma günü (bugün) mesai bitimine kadar;

Antalya Merkezi'nde faaliyet gösteren meslektaşlarımızın Oda sekretaryalarına,

İlçelerde bulunan meslektaşlarımızın İlçe Temsilciliklerine ulaştırmaları,

Ayrıca muayene ve belgelendirme işlemleri için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili yönetmelikte 2. Sınıf Otomatik Olmayan Tartı Aletleri için belirlenmiş 55,00 TL‘yi ödemeleri suretiyle başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Ödemeler merkez büro ve ilçe temsilciliklerine evraklarla beraber teslim edilebileceği gibi aşağıda belirtilen hesap numarasına da yapılabilecektir.

BANKA HESAP BİLGİLERİ;

Antalya İşbank Dokuma Şubesi

Hesap Adı: Antalya Eczacı Odası
Şube Kodu: 6214
Hesap Numarası: 90466
Iban No: TR 93 0006 4000 0016 2140 090466

Yatırılan tutarlara ilişkin dekontların açıklamalar kısmına eczane adı ve eczanenin bulunduğu ilçenin adının yazılması ve merkezde oda sekreteryalarına, ilçelerde ise ilçe temsilci(lik)lerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Burada açıklanan işlemlerin ardından firma yetkilileri tarafından yerinde işlemler yapılarak evrakların düzenlenmesi sonrasında fatura ve ilgili evraklar Odamız aracılığıyla eczanelere dağıtılacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.

Önemli Not 1: 3516 sayılı kanuna göre periyodik muayene ve damga süresi2 yıl olduğundan geçen sene bu işlemi yaptıran meslektaşlarımızın herhangi bir müracaatta bulunmalarına gerek yoktur.

Önemli Not 2: Geçtiğimiz sene mevzuata uygun kütle setini temin etmemiş meslektaşlarımızın kütle setlerini edinebilmeleri için ayrıca 110,00 TL bedeli yukarıda belirtilen hesap numarasına göndermeleri gerekmektedir. (Ödemelerinizi merkez ve şube sekreteryalarına nakit olarak da yapabilirsiniz.)

Tartı aletleri beyanı için tıklayınız.