Makale Tarihi: 10.10.2014
Görüntülenme: 1093

THERACYS (IMMUCYST) BCG İMMÜNOTERAPÖTIK C4091AD SERISI İÇIN UYGULANAN GERI ÇEKME İŞLEMI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize Sanofi Pasteur Aşı Tic.A.Ş. tarafından iletilen 02.10.2014 tarihli yazı ile,


"TheraCys (ImmuCyst) BCG İmmünoterapötik" isimli ürünlerinin C4091AD serisine, 11 Kasım 2013 tarihinde 2.Sınıf B Seviyesinde (Eczane, hastane eczaneleri, kurumlar vs.gibi perakendeci seviyesine kadar) geri çekme işlemi uygulandığı,