Makale Tarihi: 10.10.2023
Görüntülenme: 301

TIBBİ MAMA (İSPA) REÇETE TEMİNİ İLE İLGİLİ DUYURU

21 Mart 2018 tarih ve 30367 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in 24. Maddesinin (a) fıkralarının yürütümün durdurulması talebiyle Türk Eczacıları Birliği'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na açmış olduğu dava sonrasında Danıştay 15. Daire tarafından ilgili maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 11.12.2018 tarihli Kurumun internet sayfasında yayımlanan duyuru ile de, Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin işlemlerin 12.12.2018 tarihi itibariyle Yürütmeyi Durdurma Kararı doğrultusunda yapılacağı bildirilmişti.
Buna istinaden aminoasit bazlı veya prinç proteini bazlı mamalar (pregomin syneo, neocate vb.) için ilaç kullanım raporlarında “ileri derecede hidrolize mamanın tolere edilemediği durumlarda” ibaresinin bulunması şartı kaldırılmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu duyurusu ve maddednin karşılaştırmalı tablosu ektedir.

Sosyal Güvenlik Kurum duyurusu için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.