Makale Tarihi: 27.12.2013
Görüntülenme: 1085

TİCARET SİCİL KAYDI ALINMASI İLE İLGİLİ...

Meslektaşlarımızın dikkatine;

Bilindiği üzere 6102 Sayılı Kanun ile tacir sıfatı taşıyan bütün işletmelerin Ticaret Siciline kayıt zorunluluğu olduğu daha önce Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan ve Odamız internet sayfasında da 29.11.2013 Tarihinde de yayınlanan duyuruda belirtilmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 26.06.2012 Tarihinde değişen 39. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nda "Her tacir ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır" hükmü yer almaktadır.