Makale Tarihi: 29.03.2014
Görüntülenme: 1203

TİTCK TARAFINDAN İLETILEN "İLAÇ TESLIMI" KONULU YAZI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gönderilen 11.03.2014 tarih ve 30789 evrak nolu yazı ile, ilaçların bilfiil hasta ve birinci derece yakınlarına teslim edilmesi hususunun meslektaşlarımıza duyurulması istenmekte idi.

Birliğimiz tarafından uygulamanın yanlışlığını ve düzeltilmesini gerektiğini bildiren bir yazı Kurum’a gönderilmiş olup, gönderilen yazıda;