Makale Tarihi: 14.02.2014
Görüntülenme: 965

TİTCK TARAFINDAN YAPILACAK MEVZUAT DÜZENLEMESİ İÇİN HAZIRLANAN TASLAK METİNDEN 3ÜNCÜ MADDENİN ÇIKARILMASI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
 
İlgi: 11.02.2014 tarih ve 39.A.00.001002 sayılı yazımız 
 
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iletilen 08.02.2014 tarih ve 4739948 sayılı yazı ile, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun görev alanında yer alan bazı konular ile ilgili olarak mevzuatta değişiklik yapma ihtiyacı duyulduğu bildirilmiş ve yazı ekinde yer alan taslak metin ilgi yazımız ile Odalarımıza duyurularak görüş ve önerilerinin bildirilmesi istenmiştir.