Makale Tarihi: 12.12.2018
Görüntülenme: 1254

Türk Farmakopesi 2017 Hakkında

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2006 yılında yayımlanan 2006/106 Sayılı Genelge gereğince, Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu olarak hazırlanan Farmakope ‘nin tüm eczanelerde bulundurulması zorunludur.

Diğer yandan, 10.10.1993 tarihli ve 21724 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşme'nin 1 inci maddesinin (b) bendine, 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan 663 karar sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 27 nci maddesi doğrultusunda, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde Türk Farmakopesi 2017 adlı 6 (altı) ciltlik kaynak kitabın basımı tamamlanmıştır.

TİTCK yetkilileri ile yapılan şifahi görüşmede, Türk Farmakopesi 2017 (6 ciltlik set için) için tahmini satış fiyatının 500 TL civarında olacağı bilgisi alınmıştır. Bölge Eczacı Odalarından gelecek talepler toplanarak Türk Eczacıları Birliği tarafından TİTCK 'ya iletilecek ve talep edilen adette Türk Farmakopesi 2017'nin basımı sağlanacaktır. Bu Farmakope, temin edilmesi isteğe bağlı olan bir kaynak eser niteliğindedir.

Türk Farmakopesi 2017 setini almak isteyen meslektaşlarımızın en geç 27 Aralık 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Oda sekretaryalarımıza bilgi vermeleri gereği önemle duyurulur.