Makale Tarihi: 31.12.2012
Görüntülenme: 850

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BAŞVURUYA İSTİNADEN GELEN YAZI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 20.11.2012 tarih ve 3515 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız

İlgi’de kayıtlı yazımız ile eczacı odaları ve meslektaşlarımız tarafından Birliğimize ulaşan bilgilerden, 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile kamu sağlık tesislerinde “ilaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak” görevinin sağlık bakım hizmetleri müdürüne verildiği, bu görevin ise uygulamada başhemşireler tarafından yürütüldüğünün anlaşıldığı,