Makale Tarihi: 12.11.2015
Görüntülenme: 1548

YARDIMLAŞMA SANDIĞINA KAYIT ZORUNLULUĞU HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
 
Anayasa Mahkemesi'nin, 22.10.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/126 E ve 2015/86 K. kararı uyarınca; 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 58.maddesinde yer alan “Bu sandığa birlik azasının hepsi kaydedilmeye ve vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar.” Şeklindeki 2. cümlesi iptal edilmiştir.