Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2019/45

Makale Tarihi: 20.11.2019

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nin 12 nci maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.4.1 ve 4.4.2 nci maddeleri gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 21.11.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Duyuru metni için tıklayınız.

Ek-4A listesine eklenen ilaçlar için tıklayınız.