Makale Tarihi: 12.12.2019
Görüntülenme: 266

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2019/48

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2019/48

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nin 12 nci maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.4.1 inci maddeleri gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 12.12.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

  1. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
  2. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar
  3. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar
  4. Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (Ek-4/H) aktiflenen ilaçlar

Ek-4/A Listesinde yapılan düzenlemeler için tıklayınız.