Makale Tarihi: 26.12.2019
Görüntülenme: 189

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

2019/50 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan

Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nin 12 nci maddesi ve Sağlık Uygulama

Tebliği'nin 4.4.1 maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenlemeler

ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 26.12.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabına dahil edilen ilaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabından çıkarılan ilaçlar

5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar

EK-4/A Listesinde Yapılan Düzenlemeler İçin Tıklayınız