Makale Tarihi: 6.01.2020
Görüntülenme: 259

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE

YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

2020/01 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan

Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nin 12 nci maddesi ile

Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.4.1 inci ve 4.4.2 nci maddeleri gereği

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 03.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.

Ek Listeler için Tıklayınız

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar

Kurum Duyurusu İçin Tıklayınız