Makale Tarihi: 23.10.2019
Görüntülenme: 300

Mevcut Raporların Geçerliliği Hakkında

Bilindiği üzere, 4 Eylül 2019 tarih ve 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan " Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Sağlık Uygulama Tebliğinin ( SUT) bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklikler sonrası mevcut raporların geçerliliği hakkında bilgilendirmelerin yer aldığı 21.10.2019 tarih ve 18870 sayılı Türk Eczacıları Birliği tarafından Başkanlığımıza gönderilen yazı ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Ayrıntılı bilgi yazısı için tıklayınız.