Tıbbi Malzeme Sözleşmeleri için Gerekli Olan " Adli Sicil Belgesi" Hakkında

Makale Tarihi: 30.6.2017

Bilindiği üzere Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan protokol revizyon görüşmeleri 03.05.2017 tarihinde sonuçlanmış olup, revize edilen İlaç Alım Protokolüne Ek-6 olarak “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi” ilave edilmiştir.

Tıbbi Malzeme Sözleşmesi yapabilmek için protokol hükümleri doğrultusunda farklı illerde ve değişik evrakların talep edilmesi ile ilgili birçok duyum almamıza karşın Antalya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi yöneticileriyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde meslektaşlarımızın sadece “Adli Sicil Kaydını” gösterir belgeyi temin edip Kuruma ulaştırmalarının yeterli olacağı tarafımıza iletilmiştir.

Yine Kurum yöneticileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde bahse konu olan belgenin, https://www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşılan E-Devlet uygulamasından elektronik olarak alınmasının ve odamız anteczodasi@gmail.com adresine gönderilmesinin yeterli olacağı, bu yolla ilgili belgeyi temin edemeyen meslektaşlarımızın ise sicil bürolarından kağıt ortamında aldıkları belgeyi odamıza ulaştırmaları ve toplanan bu belgelerin Odamız tarafından da Kuruma gönderilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu itibarla Tıbbi Malzemelerin Temini sözleşmesi imzalayan ya da imzalayacak olan meslektaşlarımızın Adli Sicil Kayıt belgelerini ister elektronik ortamda odamız e posta adresine göndermeleri , isterlerse ilgili bürolardan alacakları “Adli Sicil Kayıt “belgelerini merkezde Odamız sekreteryalarına, ilçelerde ise ilçe temsilciliklerine 29 Haziran Perşembe 2017 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle duyurular.