Türk Eczacıları Birliği

Türk Eczacıları Birliği

» Takrolimus Etken Maddeli İlaçlarda Oluşan Fiyat Farkları Hakkında

» Eligard İsimli İlaç İçin Hazırlanan Sayın Sağlık Mesleği Mensubu Mektubu Hakkında

» Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

» 2017 Yılı Satış Hasılatı Bilgilerinin EBS'ye Girilmesi Hakkında (Güncellendi)

» Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar Konusu İle İlgili Erteleme Talebimiz Hakkında

» 04 Şubat 2018 Tarihli ve 30322 sayılı RG'de Yayınlanan SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında

» 2017 Yılı Satış Hasılatı Bilgilerinin EBS'ye Girilmesi Hakkında

» ( Hatırlatma) Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tâbi İlaçlar Hakkında Duyuru

» Yardımlaşma Sandığı Gecikmiş Aidat Borçlarından Faiz alınmayacağı Hakkında

» Yardımlaşma Sandığı Gecikmiş Aidat Borçlarından Faiz alınmayacağı Hakkında

» Götürü Bedel Sözleşmesi yapan Sağlık Hizmeti Sunucuları

» 2018 Yılı için Uygulanacak Eczacı Sorumlu Müdür Maaşı hakkında

» Vinalac Immunitum 30 Tablet Adlı Ürünün 1276 Seri Numaralı Partisine Uygulanan 3. Sınıf B Seviyesinde Geri Çekme İşlemi Hakkında

» İşyeri Hekimliklerinde E-Reçete Uygulaması Hakknda

» “Oral Oksibutinin” İfadesinin Raporlarda Yer Alma Zorunluluğu Hakkında

» Bazı İlaçlar İçin Gerekli Olan Belgeler ve Bunların Paylaşılması Hakkında

» TİTCK Tarafından Yayınlanan İlaç Fiyat Değişimleri Listesi Hakkında

» Eczanelerin ÜTS Kaydının 01.01.2018’e Kadar Tamamlanması Hakkında

» TİTCK Tarafından Yayınlanan İlaç Fiyat Değişimleri Listesi Hakkında

» 2017 Yılı 3. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu Hakkında