Makale Tarihi: 12.01.2024
Görüntülenme: 126

2024 Yılı İçin Uygulanacak Eczacı Sorumlu Müdür Maaşı Hakkında

44.A.00/2061

11/01/2024

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türk Eczacıları Birliği 31. Olağan Büyük Kongresinde, 6643 Sayılı Yasanın 4'üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alınarak 6197, 984, 1262, 5324 ve benzeri kanunlarda geçen eczacı sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin belirlenmesi için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne yetki verilmiştir.

İlgili yasalara göre sorumlu müdürlük görevini yürütecek eczacıların asgari ücreti 2024 yılı için aylık net 40.000 (kırkbin) TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz. Ali Erdem

Genel Sekreter