Makale Tarihi: 5.07.2022
Görüntülenme: 169

Aidatlar Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01-07-2022/31-12-2022 dönemi için (0,333603) olduğu, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı 04-07-2022/27998389-010-06-02-1342135 sayılı genelgesiyle 25-08-2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022-2023 Yıllarını kapsayan 6.Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca,

Buna göre oda giriş aidatları ve oda yıllık aidatları :

01.07.2022/31.12.2022 döneminde;

Kamuda Çalışmayan Eczacılar için : 166,80 TL

Kamu Eczacıları için : 83,40 TL olarak tahsil edilecektir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Tahir Özelçi

Sayman