Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Süreçleri Hakkında

Makale Tarihi: 8.11.2018

Bilindiği üzere 01 Ocak 2017 tarihinde hayata geçen Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Uygulamasına dahil olan her işveren, çalışanları adına bir Emeklilik Şirketi ile sözleşme yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanları bu plana dahil etmekle yükümlüdür. Aksi durumda çalışan başına 100 TL. ceza ödenmesi şartı bulunmaktadır. Ocak 2019 da ise 5 ve üzeri çalışanı bulunan Eczanelerin, Otomatik Katılım Sistemine geçmiş olması gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak bilgilendirme içeren 07.11.2018 tarih ve 8130 sayılı Türk Eczacıları Birliği tarafından gönderilen yazı ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.