Makale Tarihi: 30.10.2023
Görüntülenme: 276

Birlik Başkanımız Ecz.Arman ÜNEY in Cumhuriyetimizin 100. Yılı Mesajı

100 Yıldır Reçetemiz Cumhuriyet

Emperyalizme karşı direnerek, tüm mazlum halklara örnek olan bir kurtuluş mücadelesi başlatan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının gösterdiği büyük azim, gayret ve fedakarlıklarla 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında.

Bizler bu yıl, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizin 100. Yılını gururla kutluyoruz.

Biz eczacılar, genç Cumhuriyetimizin ayakları üstüne kalkışına tanıklık ederken mesleğimizin ve mesleki örgütlenmemizin değişimine ve dönüşümüne de aynı anda tanıklık ettik. Cumhuriyetin ilanı sonrasında tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi mesleğimizin farklı branşlarındaki meslektaşlarımızca kurulan birçok farklı örgütlenmeye tanık olundu. Bu sebeple de, 1923 – 1950 arası dönemde hem meslek pratiğimiz hem mesleki örgütlenmelerimiz çeşitlilik arz etti. Bu dönem aynı zamanda yerli müstahzar imalatının laboratuvarlarda başladığı dönem olması ile de ayrı bir önem arz etmektedir. 1950 sonrası dönem ise tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi fabrikalaşma döneminin başladığı yıllar olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı sonrası toparlanma dönemine tekabül eden 1950 sonrasında, ilaç ve eczacılık alanındaki dönüşüm ile mesleki örgütlenmemizde de önemli aşamalar kaydedilmiştir.

Hepimizin bildiği üzere, 2 Şubat 1956 tarihinde, Cumhuriyetimizin kuruluşundan 33 yıl sonra meslek örgütümüz “Türk Eczacıları Birliği” kurulmuştur. Kuruluşundan sonra atılan güçlü adımlar ile kalkınan ve her geçen gün daha da güçlenen Cumhuriyetimizi korumak ve kollamak, o günlerden bugünlere biz Eczacıların en temel gayesine haline gelmiştir. Bu temel gaye ile hareket eden bizler, Cumhuriyetin Eczacıları olarak bugün de “100 Yıldır Reçetemiz Cumhuriyet” diyoruz.

“Hayatta En Hakiki Mürşit, İlimdir, Fendir” sözü ile aydınlık ve gelişmiş bir Türkiye hayalinin nasıl gerçekleşeceğinin anahtarını bizlere sunan Ulu Önder'in bizlere gösterdiği istikamet doğrultusunda, biz Eczacılar üstümüze düşen görev ve sorumlulukların farkında olduk hep. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Bu ülkenin Eczacıları, bir milleti esaretten kurtaran ve O'na bir gelecek armağan eden Cumhuriyetimizin kazanımlarının her zaman koruyucusu olacaktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinde olmaya da her zaman devam edeceğiz.

Bu bilinçle yetişen bizler, Cumhuriyetin Eczacıları ve Türk Eczacıları Birliği olarak 67. Yıllık köklü geçmişimizi Cumhuriyete borçlu olduğumuzu biliyoruz.

Varlığımızı borçlu olduğumuz Cumhuriyetin yüzyıllar boyu yaşaması için hep birlikte çalışmaya, üretmeye, geliştirmeye devam edeceğiz.

Bilimin ışığından hiçbir zaman ayrılmadan, hizmet sunduğumuz toplumumuzun, hastalarımızın ve alanımızla ilgili tüm sektör ve kurumların “daha iyi”, “daha güçlü” ve “daha sağlıklı” olma hedeflerine katkı sunmak adına,

- İlaç geliştirme ve üretimi

- Doğru ve güvenilir ilaç ve sağlık ürünlerine erişimin sağlanması

- Koruyucu sağlık hizmetlerimizle halk sağlığının iyileştirilmesi

- Hasta bakım kalitesinin ve hasta güvenliğinin geliştirilmesi

için var gücümüzle çalışmaya, toplumumuzun kalbindeki yerimizi korumaya devam edeceğiz.

Hem dünyanın hem ülkemizin içinde bulunduğu mevcut durum ve getirilerini doğru tanımlayarak; bilişim teknolojileri ilaç üretim ve sunum biçimlerindeki iyileştirmelerden yenilikçi hizmet sunum şekillerine tüm gelişmeleri yakından takip ederek Türk Eczacıları Birliğimizin “TOPLUMA, ECZACIYA, KAMUYA İLAÇ OLMAK” şeklinde tanımladığımız vizyonunu her geçen gün daha fazla gerçek kılmak için Eczacılık Mesleğimizin uygulama, etki ve yetki alanlarını güçlendirmek için çalışacağız.

Biz eczacılar farmakogenomideki gelişmeler ve biyoteknolojinin her geçen gün daha da ilerlemesi ile kişiselleştirilmiş tedavi ve hasta odaklı bakımında önemli sağlık aktörleri olarak yerimizi alacağız. Toplumun kalbinde yer alan ve kılcal damarlar gibi ülkemizin dört bir yanında hizmet sunan birinci basamak sağlık hizmet noktalarımızda toplumla ve hastalarımızla olan yakın iletişimimiz ve sahip olduğumuz gerçek dünya verileri ile farmakovijilans, antimikrobiyal yönetim, uyum ve ilaçla tedavi etkinliğinin geliştirilmesi, ilaç hatalarının ve yan etkilerinin azaltılması, olası salgınların erken tespiti ve doğru yönetimi, koruyucu eczacılık hizmetlerimizle hastalıkların daha baş göstermeden doğru bilgi, doğru davranış değişiklikleri ve doğru koruyucu sağlık destekleri ile engellenmesi gibi daha pek çok alanda üzerimize düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getireceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında gelecekteki başarılar için bu değerli mesleği daha da yüceltmek ve geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Eczacılık, toplumun sağlığını koruma ve iyileştirme misyonunu sürdürecek ve bu yolda Türkiye'nin sağlık sistemine önemli katkılarda bulunacaktır. Geleceğin eczacıları bilgi, etik değerler, teknoloji ve özveriyle donatılmış olarak, sağlıklı ve daha iyi bir gelecek inşa etmeye devam edeceklerdir.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Bugün En Büyük Bayramdır. Kutlu Olsun.“ sözleri ile bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100.Yılı Kutlu olsun.

Yüzyıllar Geçse de Reçetemiz Hep Cumhuriyet

Ecz. Arman ÜNEY

Türk Eczacıları Birliği Başkanı