Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Makale Tarihi: 14.3.2018

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında bilgilendirmenin yer aldığı, anılan Yönetmeliğin 13. maddesindeki değişikliğin belirtildiği 06.03.2018 tarih ve 2043 sayılı Türk Eczacıları Birliği tarafından gönderilen yazı ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Ek dosya için tıklayınız.