Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

» Direkt Oral Antikoagülanlar ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

» Omniscan Flakon İsimli İlaç Hakkında TİTCK'ya Başvurumuz

» Güncellenen Kırmızı Reçeteye Tabi İlaç Listesi Hakkında

» TİTCK Tarafından Yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

» Pregabalin İçeren İlaçlar Konusunda TİTCK Tarafından Yayımlanan Duyuru Hakkında

» Yurt Dışı Eczacılık Fakültesi Mezunları Hakkında

» Genvoya ve Stribild Müstahzarları ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

» Benlysta (belimumab) ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

» TİTCK Tarafından Yayımlanan İl Sağlık Müdürlüklerinin ve Eczacıların Dikkatine Başlıklı Duyuru Hakkında

» Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında

» Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında

» Xeljanz (Tofasitinib) ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

» Actemra (Tocilizumab) ile ilgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

» İlaç Takip Sistemine Hasılat Bilgisi Girişinin Yapılması Hakkında

» "Sosyal Medya Paylaşımları " Konulu TİTCK Yazısı Hakkında

» GÜNCELLENDİ - TİTCK Başkanlığının, 2018 Yılı Hasılat Bilgisi Girişlerinin Tamamlanması Konulu Duyurusu

» İlaç Takip Sistemine 2018 Yılı Hasılat Bilgisi Girişi Hakkında Duyuru

» (Hatırlatma)Pregabalin İçeren İlaçların Yeşil Reçete Kapsamına Alınması Hakkında

» TİTCK' nın ÜTS Tekil Takip Süreçleri Duyurusu Kapsamında E-İmza Temini

» Hormonal Kontraseptifler ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında