Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

» Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Değişikliği

» (Hatırlatma) 60mg Psödoefedrin İle Tuzlarını Kombine Olarak İhtiva Eden İlaçlar Hakkında

» Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

» Serumların İTS Kapsamına Alınması Konulu TİTCK Duyurusu Hakkında

» Sistemik ve İnhale Kinolonlar ile Aort Anevrizması ve Aort Diseksiyonu Riski Konulu Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

» Vigam Liquid IV Flakon 5g/100ml İsimli İlacın Bir Serisine Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında

» Axivol Plus İsimli İlaçlara Uygulanan Geri Çekme İşlemleri Hakkında

» Güncel “TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi

» Kopaq 300mgI/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon’un Kullanımının Durdurulması Konulu TİTCK Duyurusu Hakkında

» Oral Kullanılan İzotretionin içeren ilaçlar hakkında

» Euthyrox İsimli İlaç İçin Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

» Eczanelerde Bulundurulması Zorunlu İlaçlar ve Tıbbi Malzemelerin Güncel Listesi

» Valsartan İçeren Bazı İlaçlara Uygulanan Geri Çekme Konulu TİTCK Duyurusu Hakkında

» İlaç Geri Çekmeleri Konulu TİTCK Duyurusu Hakkında

» 60mg Psödoefedrin İle Tuzlarını Kombine Olarak İhtiva Eden İlaçlar Hakkında

» ( Hatırlatma) E-reçeteye Geçiş İşlemleri Konulu TİTCK Duyurusu

» Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Yerleştirme Sonuçları Konulu TİTCK Duyurusu

» Yüksek Doz D Vitamini İçeren İlaçlar Hakkında

» Sistemik Florokinolonlar İçin Hazırlanan Sayın Sağlık Mesleği Mensubu Mektubu Hakkında

» Serozil İsimli İlaca Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında