Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

» Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında

» Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında

» Xeljanz (Tofasitinib) ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

» Actemra (Tocilizumab) ile ilgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

» İlaç Takip Sistemine Hasılat Bilgisi Girişinin Yapılması Hakkında

» "Sosyal Medya Paylaşımları " Konulu TİTCK Yazısı Hakkında

» GÜNCELLENDİ - TİTCK Başkanlığının, 2018 Yılı Hasılat Bilgisi Girişlerinin Tamamlanması Konulu Duyurusu

» İlaç Takip Sistemine 2018 Yılı Hasılat Bilgisi Girişi Hakkında Duyuru

» (Hatırlatma)Pregabalin İçeren İlaçların Yeşil Reçete Kapsamına Alınması Hakkında

» TİTCK' nın ÜTS Tekil Takip Süreçleri Duyurusu Kapsamında E-İmza Temini

» Hormonal Kontraseptifler ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

» Pregabalin İçeren İlaçların Yeşil Reçete Kapsamına Alınması Hakkında

» Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Sonuçları Konulu TİTCK Duyurusu

» Kopaq 300mgI/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Hakkında

» TİTCK’nın İl Sağlık Müdürlükleri ve Eczacılarımızın Dikkatine Duyurusu Hakkında

» TİTCK'nın Güncel Avro Kuruna İlişkin Duyurusu Hakkında

» Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu Güncellendi

» Hidroklorotiyazid İsimli Etken Madde İçin Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

» Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında

» Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Değişikliği