Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

» TİTCK' nın ÜTS Tekil Takip Süreçleri Duyurusu Kapsamında E-İmza Temini

» Hormonal Kontraseptifler ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

» Pregabalin İçeren İlaçların Yeşil Reçete Kapsamına Alınması Hakkında

» Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Sonuçları Konulu TİTCK Duyurusu

» Kopaq 300mgI/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Hakkında

» TİTCK’nın İl Sağlık Müdürlükleri ve Eczacılarımızın Dikkatine Duyurusu Hakkında

» TİTCK'nın Güncel Avro Kuruna İlişkin Duyurusu Hakkında

» Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu Güncellendi

» Hidroklorotiyazid İsimli Etken Madde İçin Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

» Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında

» Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Değişikliği

» (Hatırlatma) 60mg Psödoefedrin İle Tuzlarını Kombine Olarak İhtiva Eden İlaçlar Hakkında

» Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

» Serumların İTS Kapsamına Alınması Konulu TİTCK Duyurusu Hakkında

» Sistemik ve İnhale Kinolonlar ile Aort Anevrizması ve Aort Diseksiyonu Riski Konulu Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

» Vigam Liquid IV Flakon 5g/100ml İsimli İlacın Bir Serisine Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında

» Axivol Plus İsimli İlaçlara Uygulanan Geri Çekme İşlemleri Hakkında

» Güncel “TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi

» Kopaq 300mgI/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon’un Kullanımının Durdurulması Konulu TİTCK Duyurusu Hakkında

» Oral Kullanılan İzotretionin içeren ilaçlar hakkında