Geçici Koruma Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında

Makale Tarihi: 2.01.2020

25/12/2019 tarih ve 30989 sayılı Resmi Gazete'de "Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

Yayımlanan Yönetmelik ile bu Yönetmelikte meydana gelen değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tablo ekte yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

EKLER için tıklayınız.

1- Yönetmelik değişikliği (4 Sayfa)

2- Değişikliğe ilişkin karşılaştırmalı tablo (8 Sayfa)