SGK Teşviklerinin Cari Dönem ve Geçmiş Dönem Uygulanması Hakkında

Makale Tarihi: 29.5.2018

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 687 sayılı KHK'da bahsi geçen işverenlere destek amacıyla çıkarılan SGK Teşviklerinin incelenmesi, teşviklerden yararlanma süreleri ve koşulları, cari ay ile geçmiş yıllar itibariyle faydalanılmayan teşvik miktarlarının belirlenmesi konuları ile ilgili ekinde Türk Eczacıları Birliği Mali Müşavirlik danışmanları tarafından hazırlanan bilgilendirmenin yer aldığı 27.04.2018 tarih ve 3287 sayılı Türk Eczacıları Birliği yazısı ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Türk Eczacıları Birliği yazısı için tıklayınız.

Bilgilendirme yazısı için tıklayınız.